Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 7562183, 6972 867142 Email: info@anagennisivyrona.gr
Νέα - Εκδηλώσεις
Δικαιώθηκε το Α.Σ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ
Δικαιώθηκε το Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ

Δικαιώθηκε το Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ

ομόφωνα από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α) για την αποχώρηση το παιδικού τμήματος χάντμπολ με γνώμονα την υγεία των αθλητών από την τελική φάση πανελληνίου πρωταθλήματος (Ιούνιος 2015)...

ομόφωνα από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α) για την αποχώρηση το παιδικού τμήματος χάντμπολ με γνώμονα την υγεία των αθλητών από την τελική φάση πανελληνίου πρωταθλήματος (Ιούνιος 2015) μετά την καταγγελία μερικών γονέων των αθλητών του τμήματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Γ. ΕΚΕΠΤΙΚΟ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ

Επί των ανωτέρω δεδοµένων, ο εισηγητής κ. Νικόλαος ΠΟΥΛΗΣ υπέβαλε την εισήγησή του, η οποία έχει ως εςής όσον αφορά το σκεπτικό αυτής.
Εν όψει των πραγµατικών περιστατικών που προέκυψαν από το  αποδεικτικό υλικό και την ακροαµατική διαδικασία, η καταγγελόµενη προπονήτρια Αικατερίνη Παπαδοπούλου δεν πήρε καµµία απόφαση για να συµµετάσχει ή να µη συµµετάσχει στην εν λόγω διοργάνωση η οµάδα του Αθλητικού Σωµατείου Αναγέννηση Βύρωνα. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον Πρόεδρο του Σωµατείου κ Γεώργιο  Μυλωνά, όπως ο ίδιος κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή, παρότι δύσκολη για τους ανήλικους αθλητές που ενδεκοµένως στερήθηκαν τη µοριοδότηση της διοργάνωσης από την ενδεχόµενη διάκριση της οµάδας, κρίνεται αθλητικά σωστή, διότι ελήφθη µε γνώµονα την υγεία των ανηλίκων αθλητών. Η ιατρική βιβλιογραφία στο θέµα αυτό είναι σαφής (µεταξύ των οποίων αναφέρεται µε ενάργεια η Αµερικανική Ακαδηµία Παιδιατρική; ενδεικτικά στο άρθρο www.healthychildren.orgjEnglishjhealth-issues j injuries-emergencies j sports-injuries j Pages j Exercise-Related-Heat-Illness.aspx), συνιστώντας σε συνθήκες ζέστης και υνρασίας να αποφεύγονται επανειληµµένες αθλητικές συναντήσεις χωρίς ετιαρκή χρόνο ανάπαυσης και ανάνηψης δυνάµεων.
Είναι έτσι αλήθεια ότι ενδεκόµενη συµµετοχή των ανηλίκων αθλητών σε τέτοιου είδους διοργάνωση µε αυτές τις συνθήκες (πέντε συναντήσεις σε σαρανταοκτώ ώρες, µε τη ζέστη και την υγρασία του Ιουλίου) θα έθετε την υγεία των ανηλίκων αθλητών σε κίνδυνο. Είναι έτσι παράλογο να ζητηθεί από τον υπεύθυνο Πρόεδρο του Σωµατείου σε ανάλογη περίπτωση να προτάξει τη µοριοδότηση των ανηλίκων αθλητών από τον σοβαρό κίνδυνο της υγείας τους. Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, και κατόπιν της προφορικής διαδικασίας και της αςιολόγησηs όλων των αποδεικτικών στοιχείων,
 

Για τους λόγους αυτούς, Προτείνω:

Να απαλλαγούν οι ελεγκόµενοι κ.κ. Αικατερίνη Παπαδοπούλου και Γεώργιος Μυλωνάς από κάθε κατηγορία, και να τεθούν οι καταγγελίες στο αρχείο.     

Η εισήγηση του ανατιληρωµατικού µέλους κ. Νικολάου ΠΟΥΛΗ έγινε οµόφωνα δεκτή από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος, η οποία αναφέρεται στο σκεπτικό της εισήγησης.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύιιατος οµόφωνα απαλλάσσει τους κ.κ. Αικατερίνη Πατιαδοτιούλου και Γεώργιος Μυλωνάς από κάθε κατηγορία και θέτει την υπόθεση στο αρχείο.

Η υγεία των αθλητών-τριών μας ήταν, είναι και θα είναι το πρωτεύον μέλλημα του σωματείου μας.